ประจำวัน  พุธ ที่    26  พฤศจิกายน 2014
vs
  เวลา  02:45
vs
  เวลา  02:45
vs
  เวลา  02:45
vs
  เวลา  02:45